ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΝομικό Πλαίσιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έκδοση [1.0] : Ημερομηνία έκδοσης 4 Ιουλίου 2008

ΥΠ’ ΟΨΙΝ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAME) WWW.IDEALSTANDARD.GR ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ www.idealstandard.gr ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΣΜΟΥ www.idealstandard.gr, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ EMAIL ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ("ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ IDEAL STANDARD S.A. (“IDEAL STANDARD S.A”, "ΕΜΕΙΣ", "ΕΜΑΣ", "ΜΑΣ" ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ). ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ "ΕΣΕΙΣ", "ΕΣΑΣ", "ΣΑΣ" ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΣΑΣ, ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.

1. Εισαγωγή

1.1
Η εκ μέρους σας πρόσβαση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του Δικτυακού Τόπου, θα συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας όλων των όρων της παρούσας σημείωσης νομικού περιεχομένου. Εάν δεν αποδέχεσθε τους όρους του παρόντος στο σύνολό τους, θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο αμέσως.

1.2
Η Ideal Standard S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα νομική σημείωση κατά διαστήματα επικαιροποιώντας την παρούσα καταχώρηση. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο κατά διαστήματα για να ενημερώνεστε σχετικά με την εκάστοτε εν ισχύ σημείωση νομικού περιεχομένου, καθότι είναι δεσμευτική για εσάς. Ορισμένοι όροι της παρούσας μπορούν να συμπληρωθούν ή να ανασταλεί η εφαρμογή τους με ρητώς προσδιορισμένες σημειώσεις νομικού περιεχομένου ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

2. Άδεια

2.1
Σας επιτρέπεται να εκτυπώνετε και να λαμβάνετε αποσπάσματα αυτού του Δικτυακού Τόπου μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

2.1.1
δεν τροποποιείται με κανένα τρόπο κανένα έγγραφο ή σχετικό γραφικό του Δικτυακού Τόπου,

2.1.2
κανένα γραφικό σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο δεν χρησιμοποιείται ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο, και

2.1.3
η σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ideal Standard S.A. που εμφανίζεται στον Δικτυακό Τόπο (επί του παρόντος: © 2008 Ideal Standard S.A. με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος) εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα.

2.2
Εκτός και αν ορίζεται άλλως, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί όλων των υλικών στον παρόντα Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, επωνυμιών, εμπορικών επωνυμιών, φωτογραφιών και εικόνων, γραφικών και γενικά όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου), ανήκουν στην Ideal Standard S.A ή τους δικαιοπαρόχους της. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης νομικού περιεχομένου, απαγορεύεται κάθε χρήση αποσπασμάτων ή υλικού από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν παραβιάσετε οποιουσδήποτε από τους όρους του παρόντος, η άδειά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο λήγει αυτομάτως και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αποσπάσματα τα οποία έχετε λάβει ή τα οποία έχετε εκτυπώσει από αυτό τον Δικτυακό Τόπο.

2.3
Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2.1, κανένα μέρος του παρόντος Δικτυακού Τόπου δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ή υπηρεσία ανάκτησης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ideal Standard S.A..

2.4
Επιφυλασσόμεθα κάθε δικαιώματός μας, ακόμη κι αν δεν γίνεται ρητή αναφορά στο παρόν.

3. Πρόσβαση στις Υπηρεσίες

3.1
Παρά το γεγονός ότι η Ideal Standard S.A.καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι αυτός ο Δικτυακός Τόπος λειτουργεί κανονικά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Δικτυακός Τόπος δεν είναι διαθέσιμος σε κάποια χρονική στιγμή ή για κάποιο χρονικό διάστημα. ;

3.2
Η πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος, συντήρησης ή αποκατάστασης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της Ideal Standard S.A.

3.3
Εάν σας έχει απονεμηθεί ταυτότητα (ID) σύνδεσης και κωδικός πρόσβασης (password) για πρόσβαση σε περιορισμένα τμήματα αυτού του Δικτυακού Τόπου, φέρετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω αυτής της ταυτότητας σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης και είστε το μόνο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά. Για τους λόγους αυτούς, συμφωνείτε να τηρήσετε την προσωπική σας ταυτότητα σύνδεσης και τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικά. Το να επιτρέψετε σε ένα άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τη δική σας ταυτότητα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης συνιστά σοβαρή παράβαση των παρόντων όρων, όπως παράβαση συνιστά και η χρήση της ταυτότητας σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης που έχει απονεμηθεί σε άλλο πρόσωπο, καθώς και ή απόπειρα πρόσβασης σε περιοχές για τις οποίες δεν έχετε άδεια.

3.4
Οι πληροφορίες που φυλάσσονται στις περιορισμένες περιοχές του Τόπου είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και αποτελούν ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Η πρόσβαση σε οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των περιορισμένων περιοχών του Δικτυακού Τόπου, που αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις και την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ.

4. Υλικό και Συμπεριφορά Επισκέπτη

4.1
Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας www.idealstandard.gr, κάθε υλικό που μεταβιβάζετε ή καταχωρείτε σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιωτικό. Η Ideal Standard S.A. δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με το εν λόγω υλικό. Η Ideal Standard S.A.και οι εκδοχείς αυτής θα έχουν δικαίωμα να αντιγράφουν, γνωστοποιούν, διανέμουν, ενσωματώνουν και άλλως πώς χρησιμοποιούν το εν λόγω υλικό και όλα τα δεδομένα, τις εικόνες, τους ήχους, το κείμενο, και άλλα στοιχεία ενσωματωμένα σε αυτό για κάθε σκοπό, εμπορικό ή μη.

4.2
Δεν επιτρέπεται να καταχωρείτε ή να μεταβιβάζετε προς ή από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο οποιοδήποτε υλικό:

4.2.1
το οποίο είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, στασιαστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, υπεύθυνο για πρόκληση φυλετικού μίσους και διακρίσεων, σκανδαλώδες, "εμπρηστικό", βλάσφημο ή προσβλητικό της ιδιωτικότητας ή υλικό το οποίο αποκαλύπτεται κατά παράβαση υποχρέωσης τήρησης εχεμύθειας ή το οποίο μπορεί να προκαλέσει όχληση ή ταραχή, ή

4.2.2
για το οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες ή/και εγκρίσεις, ή

4.2.3
αποτελεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορά, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ποινικό αδίκημα, θεμελιώνει αστική ευθύνη, ή είναι παράνομο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους που ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ή

4.2.4
το οποίο είναι τεχνικώς επιζήμιο (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογικών βομβών, δουρείων ίππων, κακόβουλου λογισμικού, επιβλαβών συστατικών μερών, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιζήμιων δεδομένων).

4.3
Δεν μπορείτε να κάνετε κακή χρήση του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της ηλεκτρονικής παρείσφρησης (hacking)).

4.4
Η Ideal Standard S.A. θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε αρχή εφαρμογής του νόμου ή δικαστική εντολή με την οποία ζητείται ή δίδεται εντολή στην Ideal Standard S.A. να γνωστοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει οποιονδήποτε καταχωρεί υλικό, κατά παράβαση των παραγράφων 4.2 ή 4.3

5. Σύνδεση προς και από άλλους δικτυακούς

5.1
Οι συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών (links) που βρίσκονται σε αυτή τον Δικτυακό Τόπο παρέχονται αποκλειστικά για τη δική σας διευκόλυνση. Όταν χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις αυτές, αποχωρείτε από αυτό τον Δικτυακό Τόπο. Η Ideal Standard S.A. δεν έχει εξετάσει όλους τους δικτυακούς τόπους αυτών των τρίτων μερών, δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για αυτούς ή το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, η Ideal Standard S.A. δεν υποστηρίζει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτούς, ή οποιοδήποτε υλικό εντοπίζεται εκεί, ή οποιαδήποτε συνέπεια από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών μέσω του δεσμού (link) που υπάρχει σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, αυτό το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

5.2
Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, μπορείτε να το κάνετε μόνο υπό τον όρο ότι συνδέεστε με, αλλά δεν αντιγράφετε, την αρχική σελίδα αυτού του Δικτυακού Τόπου και σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

5.2.1
Δεν αφαιρείτε, παραποιείτε ή άλλως πώς τροποποιείτε το μέγεθος ή την εμφάνιση των λογότυπων της Ideal Standard S.A..

5.2.2
Δεν δημιουργείτε πλαίσιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) ή περιβάλλον περιγράμματος γύρω από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο,

5.2.3
Δεν θεωρείτε με οποιονδήποτε τρόπο ότι η Ideal Standard S.A. υποστηρίζει προϊόντα ή υπηρεσίες άλλα εκτός από τα δικά της,

5.2.4
Δεν διαστρεβλώνετε τη σχέση σας με την Ideal Standard S.A ούτε παρουσιάζετε οποιεσδήποτε άλλες ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την Ideal Standard S.A,

5.2.5
Δεν χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τα εμπορικά σήματα της Ideal Standard S.A που εμφανίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την Ideal Standard S.A, και

5.2.6
Ο δικτυακός σας τόπος δεν περιέχει περιεχόμενο το οποίο είναι χαμηλής αισθητικής, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή άλλως πως παραβιάζει τις κείμενες διατάξεις.

5.3
Η Ideal Standard S.A επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να ανακαλέσει το δικαίωμα που παραχωρείται δια της παραγράφου 5.2 λόγω παραβίασης των παρόντων όρων και να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο το οποίο θεωρεί προσήκον.

5.4
Θα αποζημιώσετε πλήρως την Ideal Standard S.A για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια την οποία έχει υποστεί τόσο η ίδια όσο και οποιαδήποτε άλλη από τις εταιρείες του ομίλου της για παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 5.2.

6. Αποποίηση Ευθύνης

6.1
Παρά το γεγονός ότι η Ideal Standard S.A καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό αυτό Τόπο είναι σωστές, η Ideal Standard S.A δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του υλικού αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η Ideal Standard S.A μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο υλικό του Δικτυακού Τόπου, ή στα προϊόντα που περιγράφονται, ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να μην είναι επίκαιρο και η Ideal Standard S.A δεν δεσμεύεται ότι θα το ενημερώνει.

6.2
Το υλικό που παρέχεται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία διαβεβαίωση, εγγύηση ή άλλο όρο οποιουδήποτε είδους. Συνεπώς, στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει ο νόμος, η Ideal Standard S.A σας παρέχει αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια αποποιείται κάθε δήλωσης, εγγύησης, προϋπόθεσης ή όρου, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς, των όρων των παραγράφων 6.2.1 έως και 6.2.3 κατωτέρω:

6.2.1
Ως προς την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και την παροχή ή κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.

6.2.2
Ως προς τη μη παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους επί οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται ή καθίσταται διαθέσιμο μέσω του Δικτυακού Τόπου αυτού.

6.2.3
Ως προς το αν ο διακομιστής που καθιστά αυτόν τον Δικτυακό Τόπο διαθέσιμο περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο κώδικα που να μπορεί να επηρεάσει, βλάψει ή προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία όταν αποκτάτε πρόσβαση, περιηγείσθε, πραγματοποιείτε λήψεις από ή άλλως πώς χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο.

7. Ευθύνη

7.1 Η Ideal Standard S.A, οποιοδήποτε τρίτο μέρος (ανεξαρτήτως του αν εμπλέκεται ή όχι στη δημιουργία, παραγωγή, συντήρηση ή παράδοση αυτούς του Δικτυακού Τόπου), κάθε άλλη εταιρεία του ομίλου της Ideal Standard S.A, καθώς και τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη και υποχρέωση, αναφορικά με οποιοδήποτε ποσό ή είδος απώλειας ή ζημίας, που μπορεί να υποστείτε εσείς ή ένα τρίτο μέρος [περιλαμβανομένης ενδεικτικώς, της υποχρέωσης αποζημίωσης για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, της υποχρέωσης καταβολής εύλογης αποζημίωσης, χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ή αποζημίωσης λόγω απώλειας κερδών, υπεραξίας (goodwill), δεδομένων, απώλειας ευκαιρίας σύναψης συμβάσεων ή καταγγελίας ήδη συναφθέντων συμβάσεων, χρήσης κεφαλαίου, ή αποζημίωσης λόγω ζημίας ή λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται περί ευθύνης εξ' αδικοπραξίας (περιλαμβανομένης ενδεικτικώς της αμέλειας κάθε βαθμού), ενδοσυμβατικής ευθύνης ή περί ευθύνης δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης] σε σχέση με αυτή τον Δικτυακό Τόπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή τα αποτελέσματα χρήσης αυτού του Δικτυακού Τόπου, κάθε δικτυακού τόπου που συνδέεται με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, ή του υλικού των δικτυακών τόπων, περιλαμβανομένης ενδεικτικώς της απώλειας ή της ζημίας που οφείλεται σε ιούς, που μπορούν να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλα στοιχεία, λόγω της πρόσβασης από μέρους σας, της χρήσης ή της πλοήγησης στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή της πραγματοποίησης λήψης υλικού από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο ή οποιοδήποτε δικτυακό τόπο που συνδέεται με αυτόν.

7.2
Στην έκταση που το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό της ευθύνης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.1, τότε σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Ideal Standard S.A, ή οποιουδήποτε άλλου μέρους (ανεξαρτήτως του αν εμπλέκεται ή όχι στη δημιουργία, παραγωγή, συντήρηση ή παράδοση αυτού του Δικτυακού Τόπου), οποιασδήποτε άλλης εταιρείας του ομίλου της Ideal Standard S.A, καθώς και των στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, μετόχων ή αντιπροσώπων αυτών δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών Αγγλίας (£10.000).

7.3
Κανένας από τους όρους της παρούσας σημείωσης νομικού περιεχομένου δεν θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να αποκλείει ή να περιορίζει την ευθύνη της Ideal Standard S.A (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια της Ideal Standard S.A, (ii) για απάτη, ή (iii) για οποιαδήποτε ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιοριστεί κατά το εφαρμοστέο δίκαιο.

7.4
Εάν η χρήση που κάνετε στο υλικό σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για σέρβις, επιδιόρθωση ή διόρθωση του εξοπλισμού, του λογισμικού ή των δεδομένων, επιβαρύνεστε με όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από αυτές τις ανάγκες.

8. Μερική Ακυρότητα

8.1
Κάθε όρος αυτής της σημείωσης νομικού περιεχομένου είναι ξεχωριστός και διακεκριμένος από τους άλλους. Εάν οποιοσδήποτε όρος είναι ή καταστεί οποτεδήποτε, σε οποιοδήποτε βαθμό, άκυρος, παράνομος ή μη εκτελεστός, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης νόμου, τότε θα θεωρηθεί ότι, στον ίδιο αυτό βαθμό, δεν αποτελεί μέρος της παρούσας σημείωσης νομικού περιεχομένου, αλλά τόσο αυτός (κατά το μη θιγόμενο μέρος) όσο και όλοι οι άλλοι όροι της παρούσας θα συνεχίσουν να είναι σε πλήρη ισχύ και η εγκυρότητα, νομιμότητα, καθώς και η εκτελεστότητά τους δεν θα επηρεάζεται ούτε θα παρεμποδίζεται εξ' αυτού του λόγου.

9. Καταγγελία Σύμβασης

9.1
Θα έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση περί του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο εάν θεωρήσουμε ότι δε συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από του παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

10. Γενικά

10.1
Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να εκτελέσουμε οποιαδήποτε δικαιώματα ή όρους του παρόντος δεν θα συνιστά παραίτησή μας από το εν λόγω δικαίωμα ή τον όρο, εκτός εάν αποδεχθούμε και συμφωνήσουμε τούτο εγγράφως. Δεν δικαιούσθε να εκχωρήσετε το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από το παρόν. Οι τίτλοι των άρθρων του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική σημασία.

11. Ισχύουσα Νομοθεσία και Δικαιοδοσία

11.1
Η παρούσα σημείωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από ή σε σχέση με αυτή θα υπόκεινται στην αποκλειστική τοπική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Λονδίνου της Αγγλίας.