• Μπαταρίες νιπτήρα

  Νιπτήρα

  Η μπαταρία νιπτήρα μπορεί να είναι αναμικτική ή δύο λαβών. Ελέγχει την ροή και την ανάμιξη ζεστού και κρύου νερού, στην επιθυμητή θερμοκρασία.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Επικαθήμενες

  Οι επικαθήμενες μπαταρίες νιπτήρα τοποθετούνται πάνω στην περιμετρική επιφάνεια του νιπτήρα.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Επίτοιχες

  Οι επίτοιχες μπαταρίες νιπτήρα τοποθετούνται στον τοίχο πάνω από τον νιπτήρα. Απαιτούν υδραυλική προεργασία αλλά διασφαλίζουν ένα κομψό αισθητικά αποτέλεσμα.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Ελεύθερης τοποθέτησης

  Οι μπαταρίες νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης έχουν ψηλό κορμό και τοποθετούνται σε πάγκους για αντίστοιχους νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Δύο λαβών

  Οι μπαταρίες δύο λαβών ρυθμίζουν χωριστά την ροή ζεστού και κρύου.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Αναμικτικές

  Μία λαβή ρυθμίζει και την ποσότητα ροής και την ανάμειξη ζεστού και κρύου για την επιθυμητή τελική θερμοκρασία.

 • Μπαταρίες νιπτήρα

  Μίας οπής

  Μπαταρίες που απαιτούν μία οπή για τοποθέτησή τους πάνω στην περιμετρική επιφάνεια του νιπτήρα.

Μπαταρίες Νιπτήρα

Η εξωτερική τους μορφή προσθέτει στην αναβάθμιση της αισθητικής του μπάνιου σας. Τα εσωτερικά τους μέρη προσέχουν την οικονομία στο νερό και στην ενέργεια και σας προσφέρουν ασφαλή χρήση.