• Μπαταρίες Μπιντέ

    Αναμικτικές

    Μία λαβή ρυθμίζει και την ποσότητα ροής και την ανάμειξη ζεστού και κρύου για την επιθυμητή τελική θερμοκρασία.

Μπαταρίες Μπιντέ

Κάθε συλλογή μπαταρίας μπάνιου περιλαμβάνει και το αντίστοιχο μοντέλο για το μπιντέ.