• Μπαταρίες Κουζίνας

  Αναμικτικές

  Μία λαβή ρυθμίζει και την ποσότητα ροής και την ανάμειξη ζεστού και κρύου για την επιθυμητή τελική θερμοκρασία.

 • Μπαταρίες Κουζίνας

  Επικαθήμενες

  Οι επικαθήμενες μπαταρίες νιπτήρα τοποθετούνται πάνω στην περιμετρική επιφάνεια του νεροχύτη ή πάνω στον πάγκο της κουζίνας.

 • Μπαταρίες Κουζίνας

  Επίτοιχες

  Μία απλή λύση για την τοποθέτηση μπαταρίας κουζίνας. Δεν απαιτεί καμμία προεργασία στον τοίχο.

Μπαταρίες Κουζίνας

Η γκάμα των μπαταριών Κουζίνας σας προσφέρει μοντέλα πάγκου, με ψηλότερο ή χαμηλότερο ρουξούνι, μοντέλα με αποσπώμενο ντουσάκι ή και μοντέλα επίτοιχα.