ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Έκδοση [1.0] : Ημερομηνία έκδοσης 4 Ιουλίου 2008

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας του Ιστότοπου της Ideal Standard

1. Για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

1.1 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας ισχύει για τους ιστότοπους (εφεξής: "Ιστότοπος") που διαχειρίζεται η Ideal Standard International NV και οι θυγατρικές της (εφεξής: "Ideal Standard", "εμείς", "μας" και "μαζί μας") και για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών από την Ideal Standard στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής προστασίας της ιδιωτικότητας. Οποιαδήποτε αναφορά σε "εσείς" ή "σας" σημαίνει εσείς, ο χρήστης.

1.2 Η Ideal Standard σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και δεσμεύεται να προστατέψει τα προσωπικά σας στοιχεία που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας περιγράφει το πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μέσω του Ιστότοπου και των επικοινωνιών που έχετε μαζί μας.

1.3 Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας δεν ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που επιλέγουν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπου πρόσληψης προσωπικού. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων μέσω του ιστότοπου πρόσληψης προσωπικού διέπεται από ξεχωριστή Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας, την οποία μπορείτε να δείτε στο σχετικό ιστότοπο.

1.4 Σημειώστε ότι χρησιμοποιούμε cookies σ' αυτή τον Ιστότοπο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο αποθηκευτικό μέσο μιας συσκευής και που περιέχουν ορισμένες πληροφορίες και μερικές φορές προσωπικά στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, σας παραπέμπουμε στην πολιτική μας για τα cookies.

2. Γενικές πληροφορίες

2.1 Η Ideal Standard International NV επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, έχει την εταιρική της έδρα στο 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, Belgium είναι καταχωρημένη στην Επιχειρηματική Τράπεζα Δεδομένων με τον αριθμό 0891.422.179, όπως επίσης και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Ideal Standard (εφεξής "εμείς", "μαζί μας", "δικό μας", "Ideal Standard"). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση: compliance@idealstandard.com.

2.2 Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας, η αναφορά σε συγκεκριμένους νόμους ή κανονισμούς περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε αλλαγή, αντικατάσταση ή ακύρωση αυτών των νόμων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών διοικητικών αποφάσεων.

2.3 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιήσουμε, αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά βούλησή μας. Τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσω του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς συνιστά ανά πάσα στιγμή αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

3. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

3.2 Όταν συμπληρώνετε μία φόρμα επικοινωνίας στον Ιστότοπο μας ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, τηλεφώνου, φαξ ή διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγουμε:

• Τα στοιχεία ταυτότητας που μας παρέχετε, όπως το όνομά σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμού κινητού.
• Το περιεχόμενο της επικοινωνίας ή έρευνάς σας και τις τεχνικές λεπτομέρειες της επικοινωνίας αυτής καθαυτής (όπως με ποιον αλληλογραφείτε από την πλευρά μας, ημερομηνία και ώρα, κλπ.).
• Τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στο μέσο επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε.
• Δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες του προφίλ σας στους διαύλους κοινωνικής δικτύωσης.
• Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παράσχετε.

Λίστα επιθυμιών:
3.3 Όταν δημιουργείτε μια λίστα επιθυμιών (wishlist), συλλέγουμε:

• Τα στοιχεία ταυτότητας που μας παρέχετε, όπως το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση e-mail.
• Τα προϊόντα που τοποθετείτε στη λίστα επιθυμιών.
• Τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε τη λίστα επιθυμιών.

Σύναψη συμφωνίας:
3.4 Όταν συνάπτουμε μία συμφωνία μαζί σας ή για την εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, συλλέγουμε:

• Τον αριθμό σας ΦΠΑ.
• Τη διεύθυνση παράδοσης και / ή τιμολόγησης.

3.5 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω, τα λαμβάνουμε απευθείας από εσάς. Είναι πιθανό να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση από εταίρους όπως η Google. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται αυτά τα μέρη αναφορικά με εσάς και τα καθιστούν διαθέσιμα σε άλλους, σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας ιδιωτικότητας αυτών των μερών.

4. Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και νομικοί λόγοι στους οποίους βασίζονται αυτοί οι σκοποί

Οι σκοποί Οι νομικοί λόγοι
Σκοπός: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και προϊόντα μας που ζητάτε μέσω του Ιστότοπου, μέσω e-mail, τηλεφώνου, φαξ ή διαύλων κοινωνικής δικτύωσης. Νομικός λόγος: Για τη λήψη μέτρων πριν τη σύναψη συμφωνίας μαζί μας, ενδέχεται να βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ανάγκη εκτέλεσης της σχετικής συμφωνίας, ή στη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας.
Σκοπός: Εκτός αν είστε ήδη πελάτης που έχει ήδη αγοράσει παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς και τον οποίον επιθυμούμε να στοχεύσουμε με τα εμπορικά μας μηνύματα, θα σας στείλουμε μόνο ανακοινώσεις, διαφημιστικές δραστηριότητες, προσφορές, ενημερωτικά δελτία και άλλες διαφημίσεις μέσω e-mail ή άλλων διαύλων επικοινωνίας, εάν συναινέσατε ρητά στη λήψη τέτοιων ανακοινώσεων, διαφημιστικών δραστηριοτήτων, προσφορών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων διαφημίσεων. Νομικός λόγος: Αυτή η διαδικασία επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Σκοπός: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις ή με οποιοδήποτε λογικό αίτημα των αρμόδιων οργάνων επιβολής του νόμου ή εκπροσώπων, δικαστικών αρχών, κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών, περιλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν με δική μας πρωτοβουλία στην αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές ως απόδειξη ή εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες παράνομης πράξης ή εγκλήματος που διαπράξατε μέσω της καταχώρησής σας ή της χρήσης από εσάς του Ιστότοπου, των διαύλων κοινωνικής δικτύωσής μας ή άλλων επικοινωνιών μαζί μας. Νομικός λόγος: Αυτή η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι αναγκαία για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται.

Σκοποί: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διενεργήσουμε στατιστικές αναλύσεις ή στο πλαίσιο ερευνών ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διενεργήσουμε έρευνες αγοράς και ανάπτυξη επιχειρήσεων. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς, όπως να σας παρέχουμε στοχοθετημένες ανακοινώσεις, ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικές δραστηριότητες, προσφορές και εμπορικά μηνύματα της Ideal Standard και επιλεγμένων εταίρων. Μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ενημέρωση τρίτου μέρους στο πλαίσιο μιας πιθανής συγχώνευσης με, απόκτησης από ή διαχωρισμού από τον εν λόγω τρίτο, ακόμα κι αν αυτός ο τρίτος βρίσκεται εκτός ΕΕ. Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας, των εταίρων ή τρίτων μερών εάν η καταχώρησή σας ή χρήση των υπηρεσιών μπορεί να θεωρηθεί ως (α) παραβίαση των Όρων ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου, (β) απειλή για την ασφάλεια ή την ακεραιότητά του Ιστότοπου, (γ) κίνδυνος για τον Ιστότοπο ή για τα υποκείμενα συστήματα των υπεργολάβων μας λόγω ιών, Trojan horses, κατασκοπευτικού, κακόβουλου λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κακόβουλων κωδικών, ή (γ) μισητή, αισχρή, ασκούσα διακρίσεις, ρατσιστική, συκοφαντική, εκδικητική, προσβλητική ή άλλως ακατάλληλη ή παράνομη. Νομικός λόγος: Για τους σκοπούς αυτούς, η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, όπως:
• Συνεχείς βελτιώσεις του Ιστότοπου μας, των διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, των προϊόντων και υπηρεσιών μας ώστε να έχετε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία.
• Προστασία του Ιστότοπου, των διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, των προϊόντων και υπηρεσιών μας από κακή χρήση και παράνομη δραστηριότητα.
• Μάρκετινγκ και προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων μας και την γενικής επιτυχίας μας

5. Σε ποιον στέλνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

5.1 Αναθέτουμε σε τρίτους εκτελούντες επεξεργασία την παροχή του Ιστότοπου μας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω τρίτοι εκτελούντες επεξεργασία μπορούν να επεξεργαστούν μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας με ρητά γραπτές οδηγίες μας.

5.2 Εγγυόμαστε ότι όλοι οι τρίτοι εκτελούντες επεξεργασία έχουν επιλεγεί με τη δέουσα προσοχή και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

5.3 Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλους φορείς στο πλαίσιο του Ομίλου Ideal Standard. Εντούτοις, θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι φορείς της Ideal Standard θα μεριμνήσουν δεόντως οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας να συνάδει με όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας.

5.4 Δεν θα αποστείλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να μπορούν να σας ταυτοποιήσουν σε κανένα άλλο μέρος εκτός από όσα μέρη αναφέρονται στα Άρθρα 5.1 και 5.2, χωρίς τη ρητή σας άδεια. Ωστόσο, ενδέχεται να αποστείλουμε ανώνυμα δεδομένα σε άλλες οργανώσεις που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για την προσαρμογή της επισήμανσης, έκθεσης και πώλησης αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Τοποθεσία και μεταφορά

6.1 Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εντούτοις, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Άρθρο 4 ανωτέρω, μπορεί επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους φορείς της Ideal Standard ή σε τρίτα μέρη εκτός ΕΟΧ που επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία σας για λογαριασμό μας. Κάθε φορέας που βρίσκεται εκτός ΕΟΧ και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία θα δεσμεύεται να διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά στην εν λόγω επεξεργασία. Τέτοιες εγγυήσεις θα αποτελούν συνέπεια των εξής στοιχείων:

• Η αποδέκτρια χώρα, η οποία διαθέτει ισχύουσα νομοθεσία που μπορεί να θεωρηθεί ισότιμη με την προστασία που παρέχεται εντός του ΕΟΧ. ή
• Μια συμβατική διευθέτηση μεταξύ μας και του εν λόγω φορέα, όπως μια σύμβαση βασισμένη στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6.2 Μπορεί να διαβιβάσουμε ανώνυμα και/ή συγκεντρωτικά δεδομένα σε οργανώσεις που βρίσκονται εκτός ΕΟΧ. Για τέτοιες διαβιβάσεις, θα φροντίσουμε να υπάρχουν οι εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων σας και όλων των δικαιωμάτων σας που απολαμβάνετε όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της ισχύουσας υποχρεωτικής νομοθεσίας.

7. Διασφάλιση της ποιότητας

7.1 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της παρούσας Πολιτικής προστασίας ιδιωτικότητας.
7.2 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διαρκεί όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι σκοποί που απαριθμούνται στο Άρθρο 4 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας ή έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σημειωτέον ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης μπορεί να έχει ως συνέπεια για σας να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε όλο ή μέρος του Ιστότοπου. Θα αποχαρακτηρίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που περιγράφονται στο Άρθρο 4, εκτός κι αν υπάρξει:

• ιδιαίτερο συμφέρον μας, ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, στη διατήρηση ταυτοποιήσιμων προσωπικών στοιχείων σας.
• νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή δικαστική ή διοικητική απόφαση που μας εμποδίζει να τα αποχαρακτηρίσουμε.

7.3 Κατανοείτε ότι μια ουσιαστική πτυχή των προσπαθειών μας προώθησης αφορά στο να καταστήσουμε τα διαφημιστικά μας υλικά καταλληλότερα για εσάς. Το πράττουμε εξατομικεύοντας το μοναδικό σας προφίλ με βάση τα σχετικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτό το προφίλ για να σας παρέχουμε ανακοινώσεις, διαφημιστικές δραστηριότητες, προσφορές, ενημερωτικά δελτία και άλλες διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν.
7.4 Θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κλοπή καθώς και από τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή. Η πρόσβαση σ' αυτά από το προσωπικό μας ή από τρίτους εκτελούντες επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα μόνο με βάση την αρχή της ανάγκης για γνώση και θα υπόκειται σε αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Κατανοείτε, ωστόσο, ότι η ασφάλεια συνιστά μόνο υποχρέωση καταβολής κάθε προσπάθειας η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.
7.5 Εάν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε ανακοινώσεις, διαφημιστικές δραστηριότητες, προσφορές, ενημερωτικά δελτία και άλλες διαφημίσεις μέσω e-mail ή άλλων ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τη λήψη τέτοιων ανακοινώσεων, διαφημιστικών εκστρατειών, προσφορών, ενημερωτικών δελτίων και άλλων διαφημίσεων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο εξαίρεσης (opt-out) που παρέχεται σε τέτοιες ανακοινώσεις.

8. Τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας:

8.1 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος για πολλαπλές επακόλουθες αιτήσεις πρόσβασης, που υποβάλλονται σαφώς για να μας ενοχλήσουν ή να μας βλάψουν. Κάθε αίτηση πρέπει να διευκρινίζει για ποια δραστηριότητα επεξεργασίας επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας καθώς και σε ποιες κατηγορίες δεδομένων επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας:

8.2 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσετε δωρεάν οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι σωστά. Εάν υποβληθεί αίτηση για διόρθωση δεδομένων, θα συνοδεύεται από απόδειξη της ελαττωματικής φύσης των δεδομένων για τα οποία ζητείται η διόρθωση.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης:

8.3 Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δώσατε προγενέστερα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, οπότε θα ισχύει το Άρθρο 7.2.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας:

8.4 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν εάν δεν απαιτούνται πλέον υπό το φως των σκοπών που περιγράφονται στο Άρθρο 4 ή εάν αποσύρατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Εντούτοις, πρέπει να έχετε κατά νου ότι μια αίτηση διαγραφής θα αξιολογηθεί από εμάς με βάση:
• Τα ύψιστα συμφέροντά μας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.
• Τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις, που αντιτίθεται με τη διαγραφή.
• Για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αντί για διαγραφή μπορείτε επίσης να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εάν και όταν (α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων αυτών, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη ή (γ) τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς του Άρθρου 4 αλλά τα χρειάζεστε για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας σε δικαστικές διαδικασίες.

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

8.5 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι υπάρχουν σοβαροί και δικαιολογημένοι λόγοι που συνδέονται με ιδιαίτερες συνθήκες που δικαιολογούν μια τέτοια αντίθεση. Ωστόσο, εάν η προβλεπόμενη επεξεργασία θεωρείτε άμεση εμπορική προώθηση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σ' αυτήν, δωρεάν και χωρίς να δικαιολογηθείτε.

Δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας:

8.6 Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, σε δομημένη, συνήθους και μηχαναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά σας στοιχεία που μας δώσατε.

Πού να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:

8.7 Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για την άσκηση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων που αναγράφονται ανωτέρω, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση compliance@idealstandard.com ή εάν διατίθεται, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται σ' αυτό τον Ιστότοπο. Η αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρει σαφώς ποιο δικαίωμα θέλετε να ασκήσετε και τους λόγους για τους οποίους το ζητάτε. Θα πρέπει να χρονολογηθεί και να υπογραφεί, και να συνοδεύεται από ένα ψηφιακά σαρωμένο πρωτότυπο του έγκυρου δελτίου ταυτότητάς σας, που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, μπορεί να σας ζητήσουμε την υπογεγραμμένη επιβεβαίωση και απόδειξη της ταυτότητάς σας.
Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την παραλαβή αυτής της αίτησης. Εάν αποδειχθεί έγκυρη, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της αίτησης.

Πού μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα:

8.8 Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνση compliance@idealstandard.com. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με την απάντησή μας, είστε ελεύθερος/η να υποβάλλετε παράπονο στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.