ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΠολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας

Έκδοση [1.0] : Ημερομηνία έκδοσης 4 Ιουλίου 2008

1. Σχετικά με την εταιρεία μας

Ο Δικτυακός Τόπος www.idealstandard.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικτυακών τόπων της χώρας που αρχίζουν με την ονομασία χώρου www.idealstandard.gr οι οποίοι από κοινού θα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ως «Δικτυακοί Τόποι», ανήκει στην Ideal Standard S.A. ή/και στις τυχόν θυγατρικές αυτής ("Ideal Standard", "εμείς", "δικό μας" ή "μας") οι οποίες και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της. Οποιαδήποτε αναφορά σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο όπως "εσείς", "εσάς", "σας" αφορούν εσάς, το χρήστη.

Η Ideal Standard S.A. σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε με εμάς. Η δήλωση αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να συλλέξουμε σχετικά με εσάς μέσα από τον Δικτυακό Τόπο και από τις επικοινωνίες μας μαζί σας. Ο Δικτυακός Τόπος φιλοξενείται σε διακομιστές της Γερμανίας.

2. Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως "υπεύθυνοι επεξεργασίας" και υποστηρίζουμε τις αρχές της προστασίας δεδομένων όπως αυτές θεσπίζονται δυνάμει της Οδηγίας της ΕΕ του 1995 περί της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει την Οδηγία (ν. 2472/1997, ως ισχύει). Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε και χρησιμοποιούμε θα διατηρούνται πάντοτε, θα χρησιμοποιούνται, θα διαβιβάζονται και εν γένει θα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Μπορεί να υπάρχουν συνδέσεις (links) από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτή η πολιτική περί της προστασίας της ιδιωτικότητας ισχύει μόνο για αυτόν τον Δικτυακό Τόπο και όχι για οποιαδήποτε άλλο δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών εκείνων τόπων που συνδέονται με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο. Η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών ή στις πηγές απαιτεί από μέρους σας να αποχωρήσετε από αυτό τον δικτυακό Τόπο. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτούς και αναγνωρίζετε ρητώς και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της διαθεσιμότητας, του περιεχομένου, των πολιτικών, των προβλημάτων λειτουργίας, των προωθήσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των ενεργειών αυτών των δικτυακών τόπων ή/και των ζημιών, απωλειών, ελαττωμάτων ή προβλημάτων που οφείλονται σε, σχετίζονται με, ή προκύπτουν από αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε όλες τις πολιτικές, τους κανόνες, τους όρους και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών περί προστασίας της ιδιωτικότητας, κάθε δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε.

4. Πώς λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς

Μπορούμε ως αποτέλεσμα της επισκέψεώς σας στον Δικτυακό Τόπο μας και της επικοινωνίας μαζί σας να τηρούμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε μπορεί να είναι:

• Το ονοματεπώνυμό σας
• Ο αριθμός του τηλεφώνου σας
• Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
• Η διεύθυνσή σας
• Το επάγγελμά σας

5. Πώς συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι όταν κάποιος επισκέπτεται το Δικτυακό Τόπο, αυτομάτως συλλέγουμε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. Windows ή Mac OS) και του προγράμματος πλοήγησης (π.χ. Safari, Netscape, Internet Explorer) που χρησιμοποιείται, και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε τα μη προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και για να προσαρμόσουμε την επίσκεψή σας στις δικές σας ανάγκες .

6. Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε θα είναι διαθέσιμα στην Ideal Standard S.A, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες και τους αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών και τους υπεργολάβους τους για τους ακόλουθους σκοπούς :
• Για την επεξεργασία ερωτημάτων που λαμβάνονται μέσω του Δικτυακού Τόπου
• Για την καταχώρισή σας και την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων
• Για τη διεξαγωγή έρευνας της αγοράς και επιχειρηματικής ανάπτυξης
• Για την παροχή προς εσάς πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και προωθήσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
• Σε σχέση με έρευνες που αφορούν σε προϊόντα μας και τον Δικτυακό Τόπο
• Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δηλώνεται τη στιγμή που οικειοθελώς παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία
Προώθηση των υπηρεσιών μας

Μπορούμε επίσης κατά διαστήματα να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή προωθητικά υλικά που αφορούν τις υπηρεσίες μας. Τα μηνύματα αυτά (email) μπορεί να περιέχουν χαρακτηριστικά τα οποία μας βοηθούν, ώστε να βεβαιωθούμε ότι όντως λάβατε το σχετικό μήνυμα και μπορέσατε να το ανοίξετε.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα προώθησης οποτεδήποτε, χωρίς χρέωση, με την αποστολή ενός μηνύματος, το οποίο στη γραμμή του θέματος θα αναγράφει "ακύρωση εγγραφής" στην σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, ή ακολουθώντας τις οδηγίες σε οποιαδήποτε επικοινωνία προώθησης.

Γνωστοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων

Δικαιούμαστε να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρείες και σε άτομα που εκτελούν επιχειρηματικές λειτουργίες και υπηρεσίες για λογαριασμό μας κατά το μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το ν. 2472/1997, ως ισχύει. Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων και την παροχή άλλων υπηρεσιών υποστήριξης. Από όλα τα εν λόγω μέρη θα ζητηθεί να κρατήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να τα επεξεργαστούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν, κατά τη γνώμη μας, απαιτείται η γνωστοποίηση αυτών από τον νόμο.

Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας στοιχείων

Μπορούμε να διαβιβάσουμε και να επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε εμάς σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, των οποίων οι νόμοι μπορεί να μην εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές σας πληροφορίες. Θα διασφαλίσουμε συνεπώς ότι λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και εφαρμόζονται όλες οι εφαρμοστέες κείμενες διατάξεις και κανονισμοί σε σχέση με την εν λόγω διαβίβαση.

7. Cookies και λογισμικό ανίχνευσης

Χρησιμοποιούμε "cookies" και άλλους τύπους ανίχνευσης, προκειμένου να προσωποποιήσουμε την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο μας και να ενισχύσουμε την εμπειρία σας πετυχαίνοντας μια καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων σας και προσαρμόζοντας τις σελίδες στα μέτρα σας. Το cookie είναι ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνεται από το πρόγραμμα πλοήγησης και το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται από το πρόγραμμα πλοήγησης σε ένα αρχείο κειμένου. Κάθε φορά που το πρόγραμμα πλοήγησης ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, το μήνυμα αυτό αποστέλλεται πίσω, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον υπολογιστή του χρήστη να αναγνωριστεί.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα cookies για να αναλύσουμε τις τάσεις, για να διαχειριστούμε τον Δικτυακό Τόπο, ή για σκοπούς έρευνας και προώθησης (marketing), ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει προσωπικά δεν θα συλλεχθεί μέσα από τα cookies. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, ώστε να έχετε την επιλογή να το αποδεχτείτε. Έχετε τη δυνατότητα επιπλέον να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να απενεργοποιεί όλα τα cookies. Ο δικτυακός τόπος www.allaboutcookies.org (τον οποίο διαχειρίζεται το Interactive Marketing Bureau) περιέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με το πώς τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες.

Ο Δικτυακός Τόπος απαιτεί την αποδοχή των cookies, προκειμένου να μπορούμε να εργαστούμε για τη δική σας εξυπηρέτηση. Εάν δεν επιθυμείτε τα cookies αυτά να χρησιμοποιούνται, τότε παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα μπορείτε να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οφέλη του Δικτυακού μας Τόπου .

8. Η ακρίβεια των στοιχείων σας

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και να επικαιροποιούνται, θα υποθέσουμε ότι ελλείψει αποδείξεως περί του αντιθέτου, οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς είναι ακριβείς. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για ανακρίβειες στις πληροφορίες που διαθέτουμε ως προς εσάς ή, εάν ανακαλύψουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανακριβή, οι πληροφορίες αυτές θα διορθωθούν αμέσως από εμάς. Δεν διατηρούμε σκοπίμως πληροφορίες μη επικαιροποιημένες σχετικά με εσάς ή πληροφορίες οι οποίες δεν μας είναι πλέον αναγκαίες.

9. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από απώλεια, κακή χρήση, και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλαγή ή καταστροφή.

10. Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση και να επικαιροποιήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, και μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απολαμβάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της άρνησης και της παρεμπόδισης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ερχόμενοι σε επαφή με εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [εισάγετε διεύθυνση email]. Για λόγους ασφαλείας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λάβουμε μέτρα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας πριν την παροχή πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.

11. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να αναπτύσσουμε τη νόμιμη επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ή με κάθε άλλο τρόπο που απαιτείται από τον νόμο.

12. Αλλαγές στην Πολιτική

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε παραγράφους αυτής της πολιτικής περί προστασίας της ιδιωτικότητας ανά πάσα στιγμή. Όλες οι σχετικές αλλαγές θα σας ανακοινώνονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) που μας έχετε δώσει ή με την ανακοίνωση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο. Η συνέχιση χρήσης εκ μέρους σας αυτού του Δικτυακού Τόπου, κατόπιν της καταχώρισης των αλλαγών σε αυτούς τους όρους, θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

13. Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική αυτή, ή επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ή να αποσύρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας», στον Δικτυακό Τόπο μας.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Δικτυακό Τόπο μας.