Cookies και λογισμικό ανίχνευσης

Έκδοση [1.0] : Ημερομηνία έκδοσης 4 Ιουλίου 2008

1. Σχετικά με την εταιρεία μας

Ο Δικτυακός Τόπος www.idealstandard.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικτυακών τόπων της χώρας που αρχίζουν με την ονομασία χώρου www.idealstandard.gr οι οποίοι από κοινού θα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ως «Δικτυακοί Τόποι», ανήκει στην Ideal Standard S.A. ή/και στις τυχόν θυγατρικές αυτής ("Ideal Standard", "εμείς", "δικό μας" ή "μας") οι οποίες και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία της. Οποιαδήποτε αναφορά σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο όπως "εσείς", "εσάς", "σας" αφορούν εσάς, το χρήστη.

Η Ideal Standard S.A. σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε με εμάς. Η δήλωση αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να συλλέξουμε σχετικά με εσάς μέσα από τον Δικτυακό Τόπο και από τις επικοινωνίες μας μαζί σας. Ο Δικτυακός Τόπος φιλοξενείται σε διακομιστές της Γερμανίας.

2. Cookies και λογισμικό ανίχνευσης

Χρησιμοποιούμε "cookies" και άλλους τύπους ανίχνευσης, προκειμένου να προσωποποιήσουμε την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο μας και να ενισχύσουμε την εμπειρία σας πετυχαίνοντας μια καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων σας και προσαρμόζοντας τις σελίδες στα μέτρα σας. Το cookie είναι ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνεται από το πρόγραμμα πλοήγησης και το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται από το πρόγραμμα πλοήγησης σε ένα αρχείο κειμένου. Κάθε φορά που το πρόγραμμα πλοήγησης ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, το μήνυμα αυτό αποστέλλεται πίσω, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον υπολογιστή του χρήστη να αναγνωριστεί.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα cookies για να αναλύσουμε τις τάσεις, για να διαχειριστούμε τον Δικτυακό Τόπο, ή για σκοπούς έρευνας και προώθησης (marketing), ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κανένα στοιχείο που σας προσδιορίζει προσωπικά δεν θα συλλεχθεί μέσα από τα cookies. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να σας ειδοποιεί πριν λάβετε ένα cookie, ώστε να έχετε την επιλογή να το αποδεχτείτε. Έχετε τη δυνατότητα επιπλέον να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να απενεργοποιεί όλα τα cookies. Ο δικτυακός τόπος www.allaboutcookies.org (τον οποίο διαχειρίζεται το Interactive Marketing Bureau) περιέχει καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με το πώς τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες.

Ο Δικτυακός Τόπος απαιτεί την αποδοχή των cookies, προκειμένου να μπορούμε να εργαστούμε για τη δική σας εξυπηρέτηση. Εάν δεν επιθυμείτε τα cookies αυτά να χρησιμοποιούνται, τότε παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν θα μπορείτε να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οφέλη του Δικτυακού μας Τόπου .

3. Η ακρίβεια των στοιχείων σας

Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και να επικαιροποιούνται, θα υποθέσουμε ότι ελλείψει αποδείξεως περί του αντιθέτου, οι πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς είναι ακριβείς. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε για ανακρίβειες στις πληροφορίες που διαθέτουμε ως προς εσάς ή, εάν ανακαλύψουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανακριβή, οι πληροφορίες αυτές θα διορθωθούν αμέσως από εμάς. Δεν διατηρούμε σκοπίμως πληροφορίες μη επικαιροποιημένες σχετικά με εσάς ή πληροφορίες οι οποίες δεν μας είναι πλέον αναγκαίες.

4. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από απώλεια, κακή χρήση, και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλαγή ή καταστροφή.

5. Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση και να επικαιροποιήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, και μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απολαμβάνετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της άρνησης και της παρεμπόδισης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ερχόμενοι σε επαφή με εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [εισάγετε διεύθυνση email]. Για λόγους ασφαλείας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να λάβουμε μέτρα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας πριν την παροχή πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία.

6. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να αναπτύσσουμε τη νόμιμη επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ή με κάθε άλλο τρόπο που απαιτείται από τον νόμο.

7. Αλλαγές στην Πολιτική

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε παραγράφους αυτής της πολιτικής περί προστασίας της ιδιωτικότητας ανά πάσα στιγμή. Όλες οι σχετικές αλλαγές θα σας ανακοινώνονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) που μας έχετε δώσει ή με την ανακοίνωση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο. Η συνέχιση χρήσης εκ μέρους σας αυτού του Δικτυακού Τόπου, κατόπιν της καταχώρισης των αλλαγών σε αυτούς τους όρους, θα σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

8. Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική αυτή, ή επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ή να αποσύρετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή «Επικοινωνήστε μαζί μας», στον Δικτυακό Τόπο μας.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Δικτυακό Τόπο μας.